Icon header
Icon header
Icon header

Quiròfans

Informació general

Bloc quirúrgic

El bloc quirúrgic compta amb 3 quiròfans equipats amb la més moderna tecnologia per garantir l'èxit de les intervencions quirúrgiques, una sala de reanimació i una sala d'esterilització.

Als nostres quiròfans treballen cirurgians reconeguts que compten amb una dilatada carrera professional i ens atorguen un gran prestigi dins del sector mèdic.

Unitat de cirurgia sense ingrés (UCSI)

La Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) està ubicada a la 1a planta i compta amb 5 boxes equipats amb les últimes tecnologies.

Les intervencions més freqüents en règim sense ingrés són les cataractes i les endoscòpies.

L'UCSI o la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) té l'avantatge de resultar més còmoda als malalts, ja que els facilita la convalescència a la pròpia llar.

Quan el pacient compleix amb els criteris marcats per a la seva recuperació, el metge responsable realitza la darrera visita i verifica que el pacient es troba capacitat per a l'alta.  

Especialitats quirúrgiques

  • Cirurgia general
  • Traumatologia i cirurgia ortopèdica
  • Cirugia vascular i Angiologia
  • Oftalmologia
  • Otorrinologia
  • Cirurgia plàstica i reparadora

 

Modificat per darrer cop: 
20/07/2023

Accessos directes - Salus