Icon header
Icon header
Icon header

Atenció espiritual i religiosa

La Clínica Salus Infirmorum, que pertany a l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, posa a la vostra disposició el Servei de Pastoral - Atenció Espiritual i Religiosa -, com a part essencial del projecte d'atenció integral que promou l'Institut.

Aquest servei té com a objectiu alleujar el dolor i sembrar la pau al cor a l'estil de la nostra Fundadora, atenent les necessitats humanes, espirituals i religioses dels pacients i de les seves famílies. El servei s'ofereix tant a les persones que són creients com a les que no ho són.

L'equip de Pastoral està integrat per professionals especialitzats en l'acompanyament espiritual: capellans catòlics, Religioses de Sant Josep de Girona i voluntaris, que treballen en col·laboració amb els altres serveis del Centre.

 

Atenció espiritual

La dimensió espiritual és quelcom específicament humà, siguem creients o no. En determinades circumstàncies, l'experiència de la malaltia i el patiment fan que la vida se'ns faci difícil i perdem l'esperança perquè sorgeixen preguntes sobre el sentit de la vida, el sofriment i la mort.

Oferim un espai d'acompanyament espiritual personalitzat a pacients, familiars i col·laboradors si així ho desitgen.

Atenció religiosa

Intentem posar la persona en contacte amb la seva dimensió de fe, perquè estem convençuts que és font de salut i de vida.

Oferim als pacients i família:

  • Acompanyament espiritual personalitzat.
  • Pregària amb els pacients i amb les seves famílies.
  • Celebració dels sagraments en la malaltia: Unció dels malalts, Reconciliació i Eucaristia.
  • Eucaristia diària a la Capella de la Clínica.
  • Celebracions en les diferents etapes del procés vital de cada persona.
  • Possibilitar el contacte amb la seva parròquia.
  • Facilitar l'assistència religiosa als pacients que siguin membres d'altres confessions cristianes i creences religioses diferents a la catòlica.

Capella de la Clínica

Els horaris de celebració de l'Eucaristia són:

  • Dilluns a Dissabte: 07:15 h.
  • Dissabtes: 18:00 h.
  • Diumenges: 11:o0 h.

La capella és un espai de silenci, pregària i trobada amb el Senyor.

Accessos directes - Salus