Icon header
Icon header
Icon header

Responsabilitat social

Un únic fi: l'Obra social

L'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona té un únic fi: l'Obra social. 

El nostre Institut està inscrit en el Registre d'ONGD de l'AECI.

Les nostres clíniques i geriàtrics, a més d'autofinançar-se i brindar un servei d'assistència integral, generen els recursos que permeten fer front a les necessitats de les obres socials de l'Institut.

Les ajudes es realitzen en forma de projectes per al desenvolupament i la promoció de la salut: suport a través de microcrèdits i ajudes familiars, campanyes, apadrinaments i enviaments de contenidors amb medecines, material sanitari i de primers auxilis, material escolar, etc.

A les missions queda clar el paper social dels nostres Centres.

Declaració de Missió

La nostra Declaració de Missió és la següent:

  • Els centres de l'Institut ofereixen atenció integral a les persones amb necessitats d'assistència social i sanitària -especialment aquelles que estiguin en situació de desemparament-, alleugerint el dolor i sembrant la pau.
  • S'entén per atenció integral l'assistència sanitària, psicosocial i espiritual, adaptada als diferents entorns en què desenvolupem la nostra tasca.
  • S'entén per situació de desemparament la d'aquelles persones que no disposen dels mitjans o recursos necessaris per fer front a la seva situació o alleugerir la seva malaltia.
  • Ens centrem en els col·lectius més vulnerables i això, en països desenvolupats, inclou persones que, tot i disposar de suficiència financera, estan en situació de desemparament per les seves condicions sociofamiliars.

Aquesta declaració bàsica haurà de ser incorporada en els plans de cada Centre, adaptada als diferents entorns en què desenvolupa la seva tasca l'Institut.

Voluntariat

A l'Institut, el voluntariat té dues modalitats:

  • Als centres: acompanyament
  • En l'àmbit internacional: voluntariat social i assistencial

Les comunitats promouen i es responsabilitzen d'elaborar projectes de promoció de la salut, la higiene, l'habitatge, la formació i altres activitats de cooperació per al desenvolupament.

Aquestes comunitats coordinen les diferents iniciatives de voluntariat: el programa d'apadrinaments i escolarització de nens a l'Àfrica i Amèrica Llatina, els enviaments de material sanitari i escolar, les trameses de roba de nens del Taller Missioner, etc.

Es pot trobar informació més detallada a la Memòria de l'Obra Social de l'Institut i a la pàgina web de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

Enllaços

Accessos directes - Salus