Icon header
Icon header
Icon header

Qualitat

Els nostres pacients ens posen un excel·lent

El 2019, la satisfacció dels nostres usuaris en atenció sanitària fou d'un 9,57

L'esforç permanent de renovació, la formació corporativa, centrada al 2019 en la "Qualitat i calidesa en l'atenció hospitalària", i l'ampliació de l'oferta d'especialitats mèdiques s'han traduït en una millora en el servei que s'aprecia en les ràtios de satisfacció els nostres pacients.

El repte per al 2019-2020 és mantenir o millorar els nivells actuals de servei i qualitat. Un objectiu difícil si prenem en consideració els nivells de partida, i relativament senzill si considerem la professionalitat i el tracte humà que aporten les persones que treballen o col·laboren amb la Clínica.

Indicadors de qualitat (puntuació sobre 10)
Qualitat percebuda per dimensions 2019
Atenció sanitària 9,8
Intimitat i privacitat 9,9
Tracte 9,9
Informació a l'usuari 9,8
Ingrés 9,9
Coordinació i comunicació de l'equip     9,6
Confort i hostaleria 9,4
Atenció espiritual 9.2
Menjar 9,0
Fidelització 9,7

 

Objectius estratègics i pla de qualitat

L'estratègia de Seguretat dels Pacients ens ha portat a treballar, durant els últims quatre anys, els indicadors de qualitat definits pel quadre de comandament del Departament de Salut. Hem assolit tots els indicadors definits com a prioritaris i continuem treballant per aconseguir el major nombre d'indicadors opcionals.

El 2016 hem incrementat notòriament el percentatge d'indicadors assolits segons el model d'acreditació EFQM. Això ha estat possible revisant i actualitzant diferents procediments i aprovant-ne de nous:

  • Pla de qualitat i seguretat del pacient per al període 2017-2019.
  • Ètica i drets dels usuaris. El codi ètic del centre i el procediment d'actuació respecte al document de Voluntats Anticipades i consentiment informat.
  • Àrea de les persones. La guia de reclutament i selecció de professionals, i la guia d'avaluació, desenvolupament i rendiment dels professionals.
  • Àrea d'hospitalització: cures i manipulació del reservori subcutani, i el pla funcional de la unitat de cirurgia sense ingrés.

Millores a l'àrea quirúrgica

L'any 2016 hem continuat millorant l'àrea quirúrgica amb l'adquisició d'un nou autoclau de vapor, i amb la higienització dels quiròfans s'ha pogut renovar la classificació de "Classe A" per poder realitzar intervencions com les de tipus implant.

Programes de prevenció

Hem continuat treballant en els programes de Prevenció de la Infecció (Vincat), Registre d'artroplàsties (Racat) i Prevenció de la punxada accidental en els professionals sanitaris (Epinetac).
Una de les millores destacables en relació a la prevenció d'errors de medicació ha estat la implantació del programa de medicació FarSalus®, que permet la gestió de la prescripció electrònica i ha generat una nova metodologia de preparació, dispensació i administració dels medicaments.
 

Acreditacions

Certificats i acreditacions

Accessos directes - Salus