Icon header
Icon header
Icon header

Aterosclerosi: la pandèmia silent

Consells de salut

L'aterosclerosi és la forma més freqüent d'arteriosclerosi, que és un terme general que inclou diversos trastorns responsables de l'engruiximent i la pèrdua d'elasticitat de les parets arterials.

En els últims anys, la taxa de morbimortalitat atribuïble a l'aterosclerosi en qualsevol de les seves manifestacions va produir gairebé 15 milions de morts a tot el món (25% de totes les morts). L'aterosclerosi és així la causa principal de mortalitat a tot el món, essent d’especial importància als països més desenvolupats. En aquests l’increment de l’expectativa de vida, l’envelliment de la població, el desenvolupament de factors de risc cardiovascular i els mals hàbits afavoreixen l’engruiximent de la paret arterial.

Això comporta un estretament de la llum dels vasos arterials i, conseqüentment, un dèficit en l’arribada de sang als teixits. Els quadres clínics apareixen en funció de l’òrgan afectat: cardiopatia isquèmica si afecta les artèries coronàries, isquèmia cerebrovascular si afecta el sistema nerviós central i isquèmia arterial perifèrica si les artèries afectades són les que distribueixen la sang a la resta de l’organisme, sobretot membres inferiors.

L’Angiologia i Cirurgia Vascular és l’especialitat mèdica que tracta, sigui de forma mèdica o quirúrgica, les repercussions d’aquestes obstruccions arterials als teixits perifèrics. La conseqüència clínica de les obstruccions arterials d’aquests vasos comporta com a símptoma l’aparició de claudicació intermitent, és a dir, l’aparició de dolor a membres inferiors al caminar degut a la mancança d’arribada de sang als músculs (isquèmia grau 2). Si aquest quadre progressa, el dèficit d’oxigenació dels teixits pot arribar a provocar dolor inclús en repòs (grau 3) o, en el cas més extrem, la necrosi i gangrena de teixits (grau 4)

El control de la malaltia inclou diversos enfocaments:

El primer d’ells, i sense cap dubte el més eficaç, és el control dels factors de risc, els quals s’han esquematitzat clàssicament com:

  • Factors no modificables: gènere i edat
  • Factors modificables: hipertensió arterial, diabetis mellitus i dislipèmia
  • Factors eliminables: tabac i hàbits de vida no saludables

Des del punt de vista mèdic, l’aterosclerosi es tracta amb diversos fàrmacs: antiagregants, anticoagulants, estatines, vasodilatadors, hemorreològics, fibrinolítics… segons diferents pautes i indicacions en funció de l’evolució de la malaltia.

Quan les conseqüències clíniques de la malaltia així ho justifiquen queda com a darrera possibilitat terapèutica el tractament invasiu, ja sigui en forma de tractament endovascular (mitjançant la dilatació de les localitzacions més estretes i, si s’escau, la implantació d’un stent) o en forma de tractament quirúrgic (especialment bypass). Malauradament, els casos més greus poden requerir inclús l’amputació d’un membre.

 

A Clínica Salus Infirmorum obrim des de Juny 2020 una consulta d’Angiologia i Cirurgia Vascular destinada a l’atenció dels pacients afectes d’aterosclerosi de membres inferiors.

 

Dr. August Corominas

Especialista en Cirugia Vascular i Angiologia

 

 

dimecres, 13 juliol, 2022 - 09:31

Accessos directes - Salus