La importància de sentir

Consells de salut

Sentir es comunicar

Tots els nostres sistemes sensorials són capdals per gaudir d’una vida en plenitud però l’audició és clau per a la comunicació humana.

La hipoacusia o pèrdua d’audició afecta aproximadament al 40% dels majors de 65 anys anomenant-se en aquest cas Presbiacusia i té una gran repercusió en la autonomía de la gent gran arribant a limitar les seves oportunitats per ser un membre actiu en la societat.

La manca d’audició pot produir canvis en la percepció i en la personalitat com introversió i aïllament.

Com és de tots conegut el grau d’hipoacusia és molt variable entre persones i això depen de factors genétics, ambientals (ambients laborals sorollosos, tabac) i/o patir malalties que poden empitjorar la pèrdua auditiva com la hipertensió, la diabetes, la dislipèmia o la malaltia d’Alzheimer entre altres.

La presbiacusia acostuma a iniciar-se de forma insidiosa i va empitjorant progressivament de manera que sovint són els familiars els primers en detectar-la. Per part del pacient es manifesta com una dificultat per entendre la paraula sobretot en llocs on predomina el soroll de fons o en conversacions grupals fet que pot afavorir l’aïllament de la persona.

En alguns casos s’acompanya d’acúfens, un soroll que percep únicament el propi pacient i que és resultat d’un mal funcionament en algun punt de la via auditiva. Aquest símptoma pot arribar a ser més molest que la propia pèrdua d’audició.

És molt important recalcar que no totes les persones grans amb una manca d’audició pateixen de Presbiacúsia i que per tant es fonamental un acurat exàmen de la orella i de tots els diferents components de la via auditiva ja que un percentatge no despreciable de problemes auditius tenen un tractament mèdic o quirúrgic en alguns casos molt senzill.

Un cop descartades totes les causes potencialment tractables medicament l’otorrinolaringòleg haurà de valorar si la persona és una bona candidata per a l´adaptació d’un aparell auditiu (generalment quan es supera una pèrdua de 40 decibels) que es pot complementar amb altres tractaments o dispositius d’ajuda auditiva com a amplificadors, avisadors lluminosos o infrarrojos per als televisors. Queden reservats per a un seleccionat número de pacients amb pèrdues greus i que no es poden beneficiar d’audiòfons els implants coclears, que funcionen estimulant directament les cèl.lules remanents en el cargol directament amb uns electrodes.

dimarts, 19 setembre, 2017 - 11:23

Accessos directes - Salus