Icon header
Icon header

Infecció pel Virus del Papil·loma Humà (VPH)

Consells de salut

El virus del papiloma humà (VPH) és un virus que pot infectar la pell i les mucoses. Existeixen uns 200 tipus de variants d'aquest virus en total, alguns dels quals són capaços d’infectar les mucoses genitals i produir berrugues genitals o lesions precursores del càncer.

El VPH es transmet mitjançant el contacte de la pell o mucoses. La principal via de contagi és la via sexual. Més del 80% d’aquestes infeccions són transitòries i sense conseqüències. Tot i així, en un petit percentatge de casos, la infecció per VPH persisteix en el temps, suposant un factor de risc pel desenvolupament de lesions precanceroses. El coll de l’úter és l’àrea genital amb major risc perquè això passi. 

Les lesions premalignes que apareixen al coll de l’úter es classifiquen en baix grau (CIN1) o alt grau (CIN2-3). Les lesions CIN1 es resolen generalment de forma espontània. Això no sol passar amb les lesions CIN2-3, que amb freqüència requereixen tractament. Només en un petit percentatge de lesions CIN2-3 no tractades podria desenvolupar-se un càncer. En definitiva, el càncer del coll d’úter és una complicació greu, però infreqüent.

Per a la detecció de les lesions precursores es realitza la citologia i/o la determinació de VPH. Són proves senzilles i indolores que consisteixen en prendre una mostra del teixit que recobreix el coll de l’úter. La realització periòdica de la citologia cervical o de la prova de VPH permet detectar i tractar precoçment lesions premalignes.  No hi ha tractament mèdic per la infecció VPH, el virus haurà de ser eliminat pel sistema immunològic de la dona. En els casos, menys
freqüents, de desenvolupament de lesions és possible realitzar una extirpació o destrucció de la lesió, per prevenir així el desenvolupament de lesions més greus.

dijous, 2 desembre, 2021 - 13:43

Accessos directes - Salus