Icon header
Icon header
Icon header

Marcapassos

Consells de salut

El batec del cor ens acompanya durant tota la nostra existència. Per tal que el nostre cor pugui realitzar la seva funció de contracció i relaxació és necessari, a banda de tenir una força conservada, que hi hagi un estímul elèctric que recorri totes les cèl·lules cardíaques a cada cicle cardíac.

Perquè això passi s’ha de crear un petit estímul elèctric, que neix en unes cèl·lules especials que constitueixen el marcapassos natural del nostre cor i que s’anomena nòdul sinusal.

Des d’aquest nòdul els estímuls elèctrics es transmeten per unes vies predeterminades que formen l’anomenat teixit de conducció. Del seu bon funcionament depèn l’estabilitat elèctrica del cor.

Amb els anys i també a causa de certes malalties, el teixit de conducció pot patir un procés de degeneració i aquesta funció en pot resultar alterada, és quan es produeixen els anomenats bloquejos.

Els bloquejos cardíacs, quan són considerables i provoquen alentiment del cor, poden causar desmais i dificultat respiratòria i obliguen, sovint, a la col·locació de marcapassos.

Els marcapassos són dispositius que actuen exclusivament en cas que el cor porti un cert període de temps sense bategar a causa de la manca d’estímul elèctric. En aquesta situació, el dispositiu provoca l’estímul elèctric necessari per garantir el batec cardíac i assegura que la freqüència cardíaca mai serà menor al límit programat al dispositiu.

Des que l’any 1958 es va implantar el primer marcapàs, tal com es coneixen avui en dia, han sofert una evolució considerable, sobretot en els darrers anys. Disposem de marcapassos per a la bradicàrdia, com s’ha explicat abans, per a la taquicàrdia i la mort sobtada, d’actualitat per la mort d’esportistes coneguts, són anomenats DAIs (disfibril·ladors implantables) i els que tracten la insuficiència cardíaca avançada, anomenats normalment tricamerals i científicament de resincronització cardíaca, els quals ens donen actualment unes possibilitats de tractament inimaginables fa uns anys. Recentment s’ha implantat, per primer cop a la seva història, el primer marcapàs a la clínica Salus Infirmorum sense cap complicació. L’existència de professionals de cirugia vascular i cardiologia garanteixen l’èxit d’aquesta nova activitat. Tanmateix, l’obertura d’aquesta nova línia assistencial seguieix la trajectòria actual de la clínica, que pretén modernitzar i millorar les prestacions, amb l’objectiu de garantir la millor assistència als pacients del Pla de l’Estany.

 

dimecres, 13 juliol, 2022 - 09:31

Accessos directes - Salus