Úlceres varicoses

Consells de salut

Les varius són una afecció crònica que s'origina degut a la debilitat de les vàlvules de les venes i provoca una dilatació i tortuositat de les venes de les cames.

Si les varius no es tracten, l'evolució és que amb els anys solen aparèixer úlceres a les cames, que són cròniques i difícils de curar.

Què és una úlcera varicosa?

És una lesió cutània que apareix de forma espontània o per un petit traumatisme i que es localitza a la cara interna del terç inferior de la cama, són conseqüència de la hipertensió venosa provocada per les varius. Normalment estan infectades, són molt doloroses i supuren un exsudat seropurulent. És important fer el diagnòstic d'úlcera varicosa, ja que tenim altres malalties que poden provocar úlceres a les cames (s.postflebític, arteriopaties neurològiques, hipertensió arterial, artritis reumatoide, neoplàsies, etc.).

Quin és el tractament?

És molt important fer una anàlisi i cultiu de l'exsudat de l'úlcera per identificar el germen que provoca la infecció i donar l'antibiòtic més adequat.

Es practica una bona neteja de l'úlcera retirant el pus. En les fases inicials s'utilitzen pomades i cremes netejadores i posteriorment pomades i apòsits cicatritzants. Cal practicar un embenatge multicapa i es recomana al pacient que camini tot el que pugui i que quan estigui en repòs es posi estirat amb la cama aixecada. Si es presenta dolor es donaran analgèsics. Normalment si el tractament és correcte l'úlcera es cura passats entre dos i sis mesos. Un cop l'úlcera estigui curada es farà el tractament de les varius mitjançant cirurgia o làser, en cas contrari tenim moltes possibilitats que aquesta reaparegui en pocs mesos.

dilluns, 17 juliol, 2017 - 10:16

Accessos directes - Salus