Icon header
Icon header
Icon header

Psicologia

Informació general

Aquest és un servei que brinda la Clínica Salus Infirmorum als usuaris sociosanitaris de les unitats de Llarga estada, de Convalescència i de l'Hospital de dia.

La internació provoca en els pacients i el seu entorn familiar i/o relacional una alteració en el ritme de les seves vides quotidianes, provocant en nombroses ocasions modificacions en els estats afectius dels mateixos. És molt possible que apareguin o augmentin els estats d'ansietat, dubtes i temors davant la malaltia o que canviï la manera d'organitzar-se davant la nova situació. Resulta freqüent també que s'evidenciïn estats de tristesa o depressió, així com d'enuig i/o agressivitat entre d'altres.

Objectius del Servei

 • Diagnosticar l'estat emocional i afectiu del pacient a l'ingrés, així com el dels seus familiars o cuidadors.
 • Valorar les modificacions psíquiques que es produeixin en el pacient durant el període d'internació.
 • Procurar alleugerir el patiment psíquic del malalt i del seu entorn, mitjançant activitats psicoterapèutiques que possibilitin i facilitin els processos de recuperació i d'integració al centre.

Activitats del Servei

 • Valoració afectiva i cognitiva del malalt.
 • Entrevistes a familiars i/o assistents.
 • Seguiment dels estats emocionals del pacient i familiars o cuidadors.
 • Suport emocional i contenció, tant per a l'usuari com per a la família.
 • Psicoteràpia individual.

Activitats en preparació

 • Psicoteràpia familiar
 • Psicoteràpia de grup
 • Taller psicoterapèutic
 • Grups de conversa 
Modificat per darrer cop: 
15/06/2017

Accessos directes - Salus