Icon header
Icon header
Icon header

Teràpia ocupacional

Informació general

Servei per als usuaris sociosanitaris de llarga estada, mitjana estada polivalent i Hospital de dia.

Objectius

 • Mantenir i potenciar la màxima independència en les activitats de la vida diària, activitats productives i lleure o temps lliure.
 • Mantenir i potenciar els aspectes ocupacionals (motors, cognitius, perceptius i sensitius).
 • Estimular una rutina diària adequada.
 • Estimular/mantenir la comunicació i interacció social de la persona.
 • Adaptació de l'entorn tant físic com social.
 • Entrenament i assessorament en ajuts tècnics i adaptació de la llar.

Programa general d'activitats

Programa d'automanteniment:

 • Activitats de la vida diària
 • Activitats instrumentals

Programa de lleure i temps lliure:

 • Bingo
 • Passeig
 • Taller artístic
 • Joc lúdic
 • Activitats festives
 • Treballem el camp
 • Cine
 • Taller de premsa...

Programa d'activitats cognitives:

 • Joc cognitiu-perceptual
 • Estimulació cognitiva grupal i individual
 • Musicoteràpia
 • Estimulació sensorial

Programa d'habilitats motrius:

 • Taller motor general o específic

Programa d'habilitats comunicatives:

 • Tertúlia 
 • Bon dia
 • Taller de comunicació

Programa ambiental

Modificat per darrer cop: 
15/06/2017

Accessos directes - Salus