Icon header
Icon header

Treball social

Informació general

Objectius

  1. Oferir una atenció directa al pacient i a la seva família per garantir la seva qualitat de vida, i incidir en la resolució dels problemes sociofamiliars que la malaltia pugui originar.
  2. Consolidar les vies de col·laboració tècnica i de coordinació amb els diferents serveis i entitats que puguin incidir en l'entorn sociofamiliar del pacient.
  3. Analitzar i valorar la situació social del pacient i del seu entorn sociofamiliar.

Àrees d'activitat

1. Nivell individualitzat:

  • Estudi sociofamiliar
  • Informació, gestió i tramitació de recursos socials
  • Suport al pacient i a la seva família en tots els aspectes possibles.

2. Nivell interdisciplinari:

Informació de la situació personal, social i familiar a l'equip interdisciplinari per realitzar una valoració objectiva i global de la decisió d'alta mèdica.

Modificat per darrer cop: 
15/06/2017

Accessos directes - Salus