IV Jornada de millora en la seguretat dels pacients de les comarques gironines

19/11/2019
La seguretat del pacient, una de les prioritats del Departament de Salut i de les organitzacions sanitàries de Catalunya
IV Jornada de millora en la seguretat dels pacients de les comarques gironines

El document de l’Organització Mundial de la Salut l’"Acció global sobre la seguretat del pacient", que fa recomanacions als governs i als directius de les institucions sanitàries per aconseguir una millora de la seguretat del pacient, informa que els esdeveniments adversos són una de les 10 principals causes de mort i discapacitat en el món. Aquesta xifra global posa de relleu la importància de dur a terme accions per promoure i millorar la seguretat dels pacients als centres de salut. Aquesta és una de les prioritats i línies estratègiques de treball del Departament de Salut i de les organitzacions sanitàries de Catalunya des de fa anys. 
 
Amb l’objectiu d’avançar en la matèria, el passat 15 de novembre es va dur a terme a l’Hospital Santa Caterina (Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt) la IV Jornada de millora en la seguretat dels pacients de les comarques gironines, promoguda i coorganitzada pels diferents hospitals del territori entre els quals hi ha la Clínica Salus Infirmorum. La jornada, plenament consolidada en la seva quarta edició, va reunir més de 100 participants. La voluntat dels organitzadors va ser compartir i debatre les estratègies en matèria de seguretat del pacient, així com intercanviar experiències i coneixements entre els professionals per promoure iniciatives que ajudin a millorar i consolidar una cultura en la seguretat del pacient.

Durant l’acte inaugural, a càrrec del president de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Joan Profitós, i la directora infermera de l’Hospital Santa Caterina, Núria Batlle, el president de l’IAS va parlar dels principis de seguretat del pacient com “una part indispensable de la capacitació clínica, l'educació i el desenvolupament  professional  continu per a totes les categories de professionals de la salut”. 
 
Enguany, la jornada ha tingut com a eixos centrals la comunicació per minimitzar les causes que poden originar esdeveniments adversos durant la pràctica assistencial, el tractament segur dels medicaments i el paper de les noves tecnologies en la seguretat (tant per al professional com per al pacient). 
 
La jornada ha estat coorganitzada per la Clínica Girona, la Clínica Salus Infirmorum, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la Fundació Salut Empordà, l'Hospital de Campdevànol, l'Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa, l'Institut d'Assistència Sanitària i els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. 

Accessos directes - Salus