Icon header
Icon header
Icon header

Plaques solars per reduir la despesa elèctrica

18/01/2024
S'han instal·lat 180 panells fotovoltaics a diferents teulades de la Clínica
Plaques solars

En el marc del conjunt d’accions destinades a reduir la despesa elèctrica i per contribuir a la conservació del medi ambient, a les teulades de l’edifici principal de la Clínica Salus Infirmorum, de l’edifici adjacent al principal i de l’església s’hi han instal·lat plaques solars que ja funcionen a ple rendiment.

Tot el sistema de generació d’energia elèctrica, la instal·lació del qual ha tingut un cost d’uns 70.000 euros, consta de 118 panells fotovoltaics amb mòduls orientats a l’est i a l’oest que transformen l’energia solar en elèctrica, d’optimitzadors individuals que monitoren i optimitzen la producció, de convertidors de corrent continu a altern, d’elements de protecció i d’equips per mesurar el subministrament provinent de les plaques solars.

D’aquesta manera, el consum elèctric a la Clínica s’ha reduït un 35% de mitjana, així com les emissions de CO2; ara no se n'aboquen uns 570,4 kg diaris.

Accessos directes - Salus