Icon header
Icon header
Icon header

Promoció Interna de Sandra Aznar - nova Directora d'Infermeria

15/07/2020

Des del passat 1 de juliol, la Sandra Aznar Juncà ocupa el càrrec de Directora d’Infermeria de la Clínica Salus amb la ferma voluntat de continuar millorant el servei en benefici del pacient i el seu entorn, centrant-se sobretot a oferir unes cures d’alta qualitat tècnica i humana, així com buscar sinergies entre els professionals i potenciar la comunicació.

  • Quina és la teva trajectòria professional?

Em vaig graduar en Infermeria l’any 1997 i la meva primera experiència professional va ser a Cures Intensives de l’Hospital Asepeyo de Sant Cugat. Durant un temps ho vaig compaginar amb la coordinació del servei i, també, com a supervisora. Per motius personals vaig canviar de residència i vaig començar a treballar a la unitat de trastorns de conducta de Salt durant dos anys. Finalment, en el mes de maig del 2006 vaig incorporar-me a la plantilla de la Clínica Salus; en primera instància, com a infermera laboral arran del conveni amb la Mútua Intercomarcal i, després, com a infermera del servei de quiròfan i urgències.

 

  • Com fas front a aquest repte?

Amb molta il·lusió i prudència perquè és un repte professional i personal. M’estimo la Clínica i estic convençuda que té un gran potencial com a centre sanitari referent de la comarca del Pla de l’Estany en les diferents vessants, Sociosanitària i d’Aguts, i entre tots ho hem d’explotar.

 

  • Fes-nos cinc cèntims del teu projecte d’infermeria per a la clínica.

A grans trets i de manera general, m’agradaria promoure i millorar l’ambient còmode i positiu de treball. També formar part d’un equip de direcció amb un pla i projecte ben definit pels propers anys, compartint de manera oberta i transversal els objectius i gestió de la Clínica,dins un bon clima de col·laboració entre tots els integrants que es traslladi com estil de direcció a la resta del Centre, des deels equips de supervisió d’infermeria, de direcció mèdica, d’administració i admissions, de recursos humans i de gerència, de forma fluida i efectiva. Per altra banda, vull generar confiança, entusiasme i motivació en el personal d’infermeria perquè se senti valorat i una peça clau en l’engranatge de la clínica.

Finalment, crec que és molt important dur a terme una planificació i una organització dels serveis per adaptar-los en tot moment a la situació sanitària que hi hagi en tot moment a la clínica.

 

  • Finalment, com et definiries com a persona?

Compromesa, engrescadora i comunicadora.

 

Accessos directes - Salus